Sehemu ya tano inahusu maudhui ya atlasi na mbinu za utafiti na utengenezaji wa ramani. Sehemu ya sita inatoa orodha ya machapisho ya Mradi wa Lugha za Tanzania

Download Atlasi ya Lugha za Tanzania